Okul Olgunluğu Nedir?

by fatmanihalada

 

 1. Sınıfa Uygun Olmak Ne Demektir?

 Çocuğun okula hazır hali yani okul olgunluğu; çocuğun bilişsel, duygusal aynı zamanda bedensel ve sosyal alanlarda da hazırlıklı olması anlamına gelir.

Kendisinin önemli ve değerli olduğunu, alışılmışın dışında kalan durumlarda bile başa çıkabilecek yeterlilikte olduğunu hissederek büyümüş olan 6 yaşındaki bir çocuksa, tüm bu alanlardaki hazırlık beklentisine büyük oranda cevap verebilmektedir. Çünkü okul olgunluğu için çocuğun öz bakım becerilerine sahip olması yani kendi başına yemek yemesi, giyinebilmesi, düğmelerini ilikleyebilmesi, tuvalete tek başına gidebilmesi, ellerini yıkayabilmesi ve ayakkabılarını giyebilmesi gibi okulda tek başına yapabileceği eylemleri gerçekleştirebiliyor olması gerekmektedir. Çocuğun ince ve kaba motor kas gelişimini tamamlaması ise okul olgunluğunda olmazsa olmazdır.

Çocuğun okul olgunluğu tespitinde en sık uyguladığımız testlerden biri ise Metropolitan Okul Olgunluk Testidir.

Peki Metropolitan Okul Olgunluğu Testi nedir?

Metropolitan Okul Olgunluk Testi neyi ölçer?

 Anaokulunun ortasında yada 1. Sınıfın başındaki 5 ve 6 yaş grubundaki çocukların;

 • Okula hazırlanırken beklenen fiziksel gelişimin yanı sıra,
 • Bilişsel gelişimini uygunluğunu,
 • Okulun gerektirdiği kurallara ve
 • Okul öğrenmesine hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir.

Metropolitan Okul Olgunluk Testi, testi yetkinliği olan uzmanın sözel yönergesine uygun çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği şekillerden meydana gelir. Test hem bireysel hem de grup halinde uygulanabilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi;

 • Kelime Anlama,
 • Cümleler,
 • Genel Bilgi,
 • Eşleştirme,
 • Sayılar ve
 • Kopya Etme alt testlerinden meydana gelir.

Bu alt testlerde sırasıyla madde sayısı ve ölçmeyi hedefledikleri alanlar ise aşağıdaki gibidir.

 • Kelime anlama alt testi 15 maddeden oluşur. Bu alt test, dilin anlaşılması ve

kavranmasını belirlemeye yöneliktir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenilen kelimeyi ifade eden resmi seçmesi istenir.

 • Cümleler alt testi 14 maddeden oluşur. Çocuktan kendisine anlatılan cümleyi

anlaması, gördüğü resimle bunu birleştirmesi ve bunu işaretlemesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.

 • Genel bilgiler alt testi 14 maddeden oluşur. Çocukların günlük hayatta

karşılaşabileceği nesnelerden, söylenen kavrama ait resmi tanıması, ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi ve işaretlemesi istenir.

 • Eşleştirme alt testi 19 maddeden oluşur. Çocuktan, okuma yazmanın öğrenilmesinde

oldukça önemli olan, hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin yer aldığı dört ayrı resim içinden yuvarlak içine alınmış görselin aynısını tanıması ve işaretlemesi istenir.

 • Sayılar alt testi 24 maddeden oluşur. Sayı bilgisini ölçen bu alt testte, çocuğun sayılar

ve seriler hakkında sorulan soruları cevaplaması istenir.

 • Kopya etme alt testi 10 maddeden oluşur. Çocuktan gördüğü şekli doğru olarak

algılaması ve buna ayrılan mekan içerisine kopyalaması istenir.

 

Toplam 100 maddenin olduğu Metropolitan Okul Olgunluğu Testinin uygulama süresi çocuğun çalışma süresine göre değişkenlik gösterse de ortalama 24 dakikadadır.

Testin sonucu çocuğun okula uygunluk düzeyi ile ilgili bilgi verir ve bu test Psikolog Fatma Nihal ADA tarafından da uygulanmaktadır.

Randevu için;

0 (216) 455 62 16

0 (543) 648 68 48

 

İdea Psikoloji Eğitim ve Danışmanlık Merkezi – Ataşehir

 

 

You may also like

Leave a Comment