ÇOCUĞUMUN OKULUNU NASIL VE NEYE GÖRE SEÇMELİYİM?

by fatmanihalada

Anne babalar için cevabı en zor sorulardan; biri “çocuğum için “doğru” okul seçerken nelere dikkat etmeliyim?”dir. Kriterlerin ve seçeneklerin çok olması, çocuklarının hayatının seçtikleri okula bağlı olduğunu düşünüyor olmaları gibi nedenlerle anne babalar kendilerini ağır sorumluluk altında hissettiklerinden okul seçimi konusunda oldukça endişelidir.

Çocuğunuz için doğru okul demek; ona uygun, onun beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilen, yetenek ve yönelimlerini fark edip bunlara uygun eğitim planı sunabilen okuldur.

Zaman zaman anne babalar okul seçiminde farkında olmadan pek çok var olan gerçek ve bilinçaltı faktör arasında karmaşaya düşebilirler. Burada anne babanın olabildiğince objektif şekilde cevaplaması gereken soru “Çocuğumun diğer çocuklara göre öne çıkan üstünlükleri ve eksikleri nelerdir?” olmalıdır.  Anne babanın ne beklendiği şüphesiz ki çok önemlidir ancak en az bunun kadar önemli ve değerli diğer bir mesele ise; çocuğun ihtiyaçlarıdır. 

Anne babaların okul seçerken yaptığı en büyük hata; en ideal, en mükemmel okulu seçme çabasıdır. “Acaba çocuğum için doğru karar veriyor muyum?” endişesiyle kendilerini suçlu hissetmek yerine, onu iyi tanımak ve onun ihtiyaçlarını görebilmek karar verirken en rahatlatıcı yol olacaktır. Çocuğun duygu durumu, yetenekleri, ilgi alanları, düşünme becerileri ve hızı, davranışsal hareketlilik düzeyi, akademik ve gelişimsel alt yapısı, güçlü ve geliştirilmesi gereken yanları iyi tanınmalıdır. Bunun için eski okulunun ona dair gelişim raporları, öğretmenleri ya da psikologlardan destek olmak oldukça faydalı olacaktır.

Anne baba için okulun fiziki yapısı, donanımı, sosyal faaliyetleri hayli önemlidir. Tüm günlerini okulda geçiren çocukların ders aralarında ve ders dışında kendi için keyifli deneyimler elde etmesi onun okul bağlılığını, okula aidiyet duygusunu artıracaktır. Çocuğun okula aidiyet duygusununsa, akademik başarıdaki yeri azımsanamaz.

Okulda havuzun, buz pateninin, spor yada çok amaçlı salonun olması veya olmaması bir tercih sebebi olabilir. Oysa ki, çocuğun ders aralarında vakit geçirebileceği bir okul bahçesinin varlığı ve durumu hepsinden daha önemlidir. Yönetmeliğe göre; okul bahçelerinin öğrenci sayılarına göre yüz ölçümleri belirlenmiş olasına rağmen, her okul bahçesini öğrencisi için verimli kullanamamaktadır. Çocuklar için önemli olan bu konununsa yok sayılmamasında fayda vardır.

Okul tek başına bir binadan ibaret değildir. Okulu tanımlayan asıl değerler, okulun kendine özgü geliştirdiği eğitim modeli, programı ve eğitime bakış açısıdır. Her ne kadar tüm okullarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği eğitim programları uygulanıyor olsa da, programların uygulama şekilleri, öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılımı, ödev verme politikaları, proje çalışmaları gibi süreçlerle ilgili okullardan mutlaka bilgi alınmalıdır. Ders işleme tekniklerinin nasıl olduğu, teknolojik aletleri eğitim içinde nasıl kullandığı, yaparak yaşayarak öğrenme, gözlem ve deney gibi yöntemleri kullanılıp kullanmadıkları, ezber mi yoksa yaparak yaşayarak kalıcı bir öğrenme mi hedefledikleri, ödevin verip verilmediği gibi sorularsa mutlaka sorulmalıdır. Her çocuğun farklı olduğunu kabul etmek, bilgiyi doğrudan öğrenmekten çok, bilgiyi nasıl öğrenebileceğine dair gerekli becerileri kazandırmayı hedefleyen, öğrenciye kapsamlı ve içeriği geniş öğrenme ve deneyim olanağı sunan okulları tercih etmek ise her zaman daha faydalı olacaktır.

Okulun öncelikli beklentilerinin, örneğin; yetenek eğitimi, akademik başarı, yabancı dil gibi, ne olduğunu öğrenmek çocuğunuzun beklenti ve ihtiyaçlarıyla paralel olup olmadığını anlayabilmek adına önemlidir. Çünkü okul seçimi çocuğunuzun uzun süreli çıkacağı yolda benimseyeceği yapıyı da, ait olacağı grubu da seçmek gibidir.

Okul seçerken en önemli belirleyicilerden bir diğeri öğretmenlerdir.  Ancak önemli olan her okulda var olan, ismi öne çıkan öğretmene yada sınıfa yerleşmek değil, çocuğunuza uygun öğretmen bulabilmektir. Her çocuk biriciktir ve özeldir bu nedenle de her çocuk için ideal öğretmen anlayışı da oldukça özel ve değişkendir. Doğru öğretmen seçimi, çocuğun akademik başarısının %50’den fazlasını belirleyen en önemli faktördür. Kuralları net, güven veren, koşulsuz kabul eden, öğrencisinin davranışlarını öngörebilen, öğrencisinin yetenek ve yönelimlerine uygun yönlendirebilen öğretmen her çocuğun ihtiyacıdır. Çocuğun özellikleri ve ihtiyaçlarıyla öğretmenlerin özelliklerinin doğru eşleştirilebilmesi içinse birçok okulda öğrenci ve veli ile kayıt dönemi öncesi ve sonrası bireysel Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimlerince (PDR) görüşmeler yapılır. Yapılan bu görüşmeler ve bu görüşmelerden alınan geri bildirimlere göre ise sınıflar belirlenmektedir. Bu görüşmelerde olabildiğince açık olmaksa çocuğunuzun doğru sınıfta olmasının temelidir.

Aynı zamanda çocuğunuz için tercih edeceğiniz okulun tanıtım günü ve etkinliklerine katılmak, sosyal medya paylaşımlarını, resmi web sitelerini, geçmiş ve şimdiki veli yorumlarını incelemek ve birden fazla kaynaktan tüm bunları teyit etmek doğru karar vermeniz konusunda size yol gösterecektir.

You may also like

Leave a Comment